Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Quý Trọng Cường. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Quý Trọng Cường

Nguyễn Quý Trọng Cường
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Quý Trọng Cường
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

85 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8500

Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 15:35:36
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 10:51:56
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:29:50
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:30:35
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 17:36:13
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 13:34:32
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 15:54:53
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 19:59:43
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 20:03:44
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 11:25:20
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 20:53:01
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 07:36:16
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2020-08-12 21:00:07
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 19:51:46
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 19:54:36
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 10:36:00
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 09:57:06
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:46:24
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:51:30
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:42:01
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 20:39:27
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 12:51:57
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 07:50:15
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 10:19:44
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 13:37:54
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 09:09:20
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:38:09
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:08:28
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 19:57:56
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 21:35:31
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 13:38:14
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 13:44:38
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 14:36:26
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 08:50:07
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 20:57:07
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 08:35:39
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 15:45:58
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 21:56:50
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:28:28
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 15:47:53
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 20:17:07
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 17:16:23
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 21:51:54
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 22:00:02
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2020-08-15 10:41:19
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:57:06
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 20:23:31
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 21:15:04
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 15:05:31
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 19:45:33
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:33:44
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 21:40:11
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 20:47:56
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 17:47:59
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 07:39:26
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 09:16:20
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 20:23:49
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 20:15:08
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 20:23:43
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 10:53:01
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 20:28:19
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 10:59:27
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:23:54
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:28:46
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 13:57:48
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 20:18:24
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 09:35:22
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 22:25:54
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 07:55:16
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 09:34:04
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:38:51
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 21:13:08
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 21:19:14
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 21:38:43
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 21:56:07
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 18:59:13
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 08:46:44
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 09:53:28
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 19:45:28
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 18:34:07
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 08:54:46
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 10:07:43
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về số
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 16:06:32
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 21:34:25
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 19:56:07

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 07:46:00
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 08:52:16
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 22:52:31
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 07:28:47
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:07:52
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:11:36
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:39:20
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 11:16:13
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 10:12:30
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:52:02

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 21:12:14
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 07:53:24
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:00:21
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 07:29:57
Nguyễn Quý Trọng Cường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 07:50:17

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-08-15 17:18:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-15 17:15:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-15 17:12:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-05 21:34:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-08-05 21:30:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-05 21:22:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-05 21:18:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-02 20:00:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-02 19:58:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-02 19:55:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-02 19:51:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-02 19:39:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-02 19:38:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-02 19:36:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-02 19:33:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-02 19:32:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-02 19:30:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-02 19:28:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-02 19:17:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-02 19:12:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-01 20:37:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-01 20:35:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-01 20:31:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-01 20:28:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-01 20:26:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-01 20:24:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-01 19:55:45
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2020-08-01 19:20:26
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-08-01 10:01:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-07-27 21:00:37