Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phamngoclinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phamngoclinh

phamngoclinh
MK TÊN LÀ NGỌC LINH MK LÀ NGƯỜI NHÂM MỘ KELVIN KHÁNH VÀ KHỞI MY.AI VÔ ĐÂY THÌ KẾT BN NHA

Điểm thi

Luyện toán

0 -Trung bình 4.25 - Tổng điểm 85