Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 샤오 링. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

샤오 링

샤오 링
Happy birthday Bangtan Sonyeondan. 6 năm 7 anh chàng 1 chặng đường

Luyện toán

9 -Trung bình 7.89 - Tổng điểm 1105

샤오 링 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 09:09:33
샤오 링 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 17:15:10
샤오 링 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 06:47:20
샤오 링 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 10:02:04
샤오 링 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 19:21:10
샤오 링 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 14:20:05
샤오 링 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 23:01:16
샤오 링 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng cho trước
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 22:47:36
샤오 링 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng các góc trong tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 21:49:41

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi