Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen ngoc thao linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen ngoc thao linh

nguyen ngoc thao linh
Muon tao guc nga?! May ko the dau.Boi vi tren the gioi nay se ko co su chien thang cua cai ac dau.Chua du LEVEL UwU

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 18:36:36
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 18:51:36
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 18:52:29
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 19:54:44
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:55:32
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:58:27
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 21:02:33
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 09:24:48
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 09:26:14
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 09:26:36
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 09:29:35
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 09:39:05
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 09:55:45
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 10:04:59
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 21:52:12
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 11:37:31
nguyen ngoc thao linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:37:10

Điểm thi

nguyen ngoc thao linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-11 09:37:31