Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lina Ngô. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lina Ngô

Lina Ngô
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Lina Ngô làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-12 12:46:16
Lina Ngô làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-12 12:44:44

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm