Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lili. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lili
Các bạn có thích hồ li tinh liliana không nhỉ ???
  • Tên: lili
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 75SP, 5GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

75 -Trung bình 9.74 - Tổng điểm 7500

lili đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 23:43:26
lili đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 23:41:46
lili đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 23:39:27
lili đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 23:36:14
lili đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 23:33:14
lili đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 23:29:45
lili đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 23:33:55
lili đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 23:22:37
lili đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 13:12:03
lili đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 00:15:20

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

lili đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 00:18:21

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi