Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Liên Hoa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Liên Hoa

Phạm Liên Hoa
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Phạm Liên Hoa
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Phạm Liên Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:07:54
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 15:28:54
Phạm Liên Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 17:21:54

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 3.85 - Tổng điểm 308

Điểm thi

Phạm Liên Hoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-11 20:13:48
Phạm Liên Hoa làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-17 18:44:29