Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Thị Liên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Thị Liên

Bùi Thị Liên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

33 -Trung bình 8.06 - Tổng điểm 3786

Bùi Thị Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-10-11 23:36:19
Bùi Thị Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 20:45:33
Bùi Thị Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2014-12-06 12:09:27
Bùi Thị Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-11-29 15:43:56
Bùi Thị Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-01-24 20:40:37
Bùi Thị Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-11-12 21:19:51
Bùi Thị Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-08-18 21:28:53
Bùi Thị Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-02-01 20:33:48
Bùi Thị Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-11-26 20:25:12
Bùi Thị Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-11-22 21:27:02