Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với THANOS. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

THANOS

THANOS
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 8.20 - Tổng điểm 82

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

THANOS đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:09:04

Điểm thi

THANOS làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-09-30 19:42:25