Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thanh Bình. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thanh Bình

Lê Thanh Bình
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 05:52:43
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 20:04:43
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 18:48:00
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 19:11:59
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:53:57
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 05:08:22
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 05:08:36
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 05:46:19
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 14:58:15
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 05:06:08
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 18:27:36
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 05:23:21
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 05:13:09
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 05:22:25
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 09:18:50

Luyện văn - Tiếng Việt

33 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3300

Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 05:56:36
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 19:03:29
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 18:50:47
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 18:36:27
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tổ quốc
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 17:56:12
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 05:48:31
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Nhân dân
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 19:00:00
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 19:44:54
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:38:54
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 05:09:39
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 05:20:26
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 05:18:18
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 05:12:46
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 18:52:09
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 05:31:51
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 05:50:50
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:36:32
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 18:48:06
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 05:33:05
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:17:59
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 05:18:25
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:27:29
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 05:38:26
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 18:15:40
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:02:51
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 05:29:41
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:41:07
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 05:37:54
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 05:01:16
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thảo quả
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:20:15
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hành trình của bầy ong
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 05:44:03
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 05:30:09
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 15:10:31

Luyện Tiếng Anh

46 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4600

Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 19:27:35
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like to go for a picnic?
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 05:36:49
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 05:34:46
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 05:43:21
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 19:05:42
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 19:09:49
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 20:07:06
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 05:55:19
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 05:59:12
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 14:56:25
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 05:38:39
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 05:42:58
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:02:32
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:14:14
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 05:51:56
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How much are the jeans?
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 20:08:40
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 15:28:35
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 15:24:29
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 19:23:33
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 20:12:48
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 19:55:43
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 19:53:38
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 20:01:09
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 20:10:07
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 20:17:09
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 20:20:36
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:11:17
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 05:42:07
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 18:34:06
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 05:37:33
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 12:55:27
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 19:39:47
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 05:38:50
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 18:31:06
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 05:23:38
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 19:06:13
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 18:56:52
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 05:13:07
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 07:17:12
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:19:58
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 05:23:41
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:07:50
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 05:19:39
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 05:25:19
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 12:00:12
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 15:44:30

Điểm thi

Lê Thanh Bình làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-03 13:59:00