Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thanh Bình. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thanh Bình

Lê Thanh Bình
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

14 -Trung bình 5.49 - Tổng điểm 2578

Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 05:22:25
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 05:13:09
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 05:23:21
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 18:27:36
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 05:06:08
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 14:58:15
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 05:46:19
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 05:08:36
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 05:08:22
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:53:57

Luyện văn - Tiếng Việt

32 -Trung bình 6.76 - Tổng điểm 3788

Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 19:03:29
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 05:56:36
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hành trình của bầy ong
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 05:44:03
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 05:30:09
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thảo quả
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:20:15
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 05:01:16
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 05:37:54
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 05:38:26
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 05:29:41
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:02:51

Luyện Tiếng Anh

45 -Trung bình 9.19 - Tổng điểm 4871

Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 19:06:13
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 05:23:41
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 05:19:39
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 12:00:12
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 05:25:19
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:07:50
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:19:58
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 07:17:12
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 05:13:07
Lê Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 18:56:52

Điểm thi

Lê Thanh Bình làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-03 13:59:00