Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với le tien thanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

le tien thanh

le tien thanh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

5 -Trung bình 6.26 - Tổng điểm 1252

le tien thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-07-02 21:26:06
le tien thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-01-05 14:26:05
le tien thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-12-31 12:55:37
le tien thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-01-08 16:30:09
le tien thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-12-29 09:10:02

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi