Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với le tien thanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

le tien thanh

le tien thanh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

le tien thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-12-31 12:55:37
le tien thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-01-05 14:26:05
le tien thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-12-29 09:10:02
le tien thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-01-08 16:30:09
le tien thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-07-02 21:26:06

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi