Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Phi Truyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Phi Truyền

Lê Phi Truyền
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Lê Phi Truyền
  • Điểm hỏi đáp: 3SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 3SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Lê Phi Truyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 09:33:16
Lê Phi Truyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:39:34
Lê Phi Truyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:08:34
Lê Phi Truyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 10:45:27
Lê Phi Truyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:47:38
Lê Phi Truyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:55:53
Lê Phi Truyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 21:00:01
Lê Phi Truyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:19:25
Lê Phi Truyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:01:39
Lê Phi Truyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 21:32:13
Lê Phi Truyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 09:49:12
Lê Phi Truyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 14:18:54
Lê Phi Truyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 10:10:21

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lê Phi Truyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 15:08:33

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Lê Phi Truyền làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-19 16:59:59
Lê Phi Truyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-19 16:52:42