Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vô danh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vô danh

Vô danh
AVATA khác nhau nha : https://olm.vn/thanhvien/khanhna12 Ctrl + f5 Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mình có dùng chung nick với 1 bạn coan zai nên khi trò chuyện với bợn ấy thì đừng hiểu lầm tui nhen :)))). MÌnh cám ơn các bạn đã tích cho mình và mình ko hiểu tại sao ... : https://olm.vn/hoi-dap/detail/233648331902.html và https://olm.vn/hoi-dap/detail/233985471557.html hoặc https://olm.vn/hoi-dap/detail/234080697373.html Hãy nói xem mình đã sai ở đâu và tại sao? MÌnh cũng giống cái bạn được tick nhưng mình nhanh hơn mà . Thà mình ko trả lời còn hơn ( bất công ) T^T Ước mơ nho nhỏ : 500 sp nhấn F3+9 sẽ có một điều bất ngờ 9966699999966699999966699966669996699999996699666996699 9966999999996999999996666996699666699666996699666996699 9966699999999999999966666699996666699666996699666996699 9966666999999999999666666669966666699666996699666996699 9966666669999999966666666669966666699666996699666996699 9966666666699996666666666669966666699666996699666996666 9966666666669966666666666669966666699999996699999996699

Luyện toán

0 -Trung bình 1.50 - Tổng điểm 15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Vô danh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 21:10:45

Điểm thi

Vô danh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-30 22:29:47
Vô danh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-03 21:18:13