Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hoshimiya ichigo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hoshimiya ichigo

hoshimiya ichigo
ctrl+f5.................. hi

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-04-25 09:11:37
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-06-25 20:23:52
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 20:51:49
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 11:10:43
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 07:51:08
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 12:20:39
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 12:11:57
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 14:07:55

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép
Lần cuối làm bài: 2018-01-03 19:17:54
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 12:21:45
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 12:23:25
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 12:29:46
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 15:42:59
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2018-02-09 20:06:01

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 16:18:38
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 12:28:40

Điểm thi

hoshimiya ichigo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-03 13:06:16
hoshimiya ichigo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 09:45:46
hoshimiya ichigo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-29 13:03:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-25 13:12:18
hoshimiya ichigo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-25 13:00:15
hoshimiya ichigo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-19 21:15:27