Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hoshimiya ichigo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hoshimiya ichigo

hoshimiya ichigo
ctrl+f5.................. hi

Luyện toán

8 -Trung bình 8.75 - Tổng điểm 1137

hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 07:51:08
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-04-25 09:11:37
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-06-25 20:23:52
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 14:07:55
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 11:10:43
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 20:51:49
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 12:20:39
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 12:11:57

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 7.82 - Tổng điểm 704

Lần cuối làm bài: 2018-01-08 12:29:46
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 12:23:25
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 12:21:45
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép
Lần cuối làm bài: 2018-01-03 19:17:54
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 15:42:59
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2018-02-09 20:06:01

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 12:28:40
hoshimiya ichigo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 16:18:38

Điểm thi

hoshimiya ichigo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-03 13:06:16
hoshimiya ichigo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 09:45:46
hoshimiya ichigo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-29 13:03:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-25 13:12:18
hoshimiya ichigo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-25 13:00:15
hoshimiya ichigo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-19 21:15:27