Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Hải Lâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Hải Lâm

Vũ Hải Lâm
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 9.52 - Tổng điểm 476

Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:45:34
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:40:10
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:40:21

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:24:46
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:22:46
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:19:42
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:36:26

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:03:57
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:03:39
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:02:16
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:00:27
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:04:18
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:02:37
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:01:54
Vũ Hải Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:01:07

Điểm thi

Vũ Hải Lâm làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-11 19:30:08
Vũ Hải Lâm làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-11 19:22:36
Vũ Hải Lâm làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-09 20:40:37
Vũ Hải Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-09 20:38:52
Vũ Hải Lâm làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-07 22:19:12
Vũ Hải Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-07 22:09:50