Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với yuka lam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

yuka lam

yuka lam
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !mình rất vui các bạn hãy gửi lời mời cho mình nha!!!

Luyện toán

5 -Trung bình 7.81 - Tổng điểm 547

yuka lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 21:50:59
yuka lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 22:35:23
yuka lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 21:53:26
yuka lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:29:36
yuka lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 20:07:28

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

yuka lam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-27 20:36:32
yuka lam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-27 20:33:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-17 10:52:48
yuka lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-14 22:08:48
yuka lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-14 22:03:48