Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với yuka lam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

yuka lam

yuka lam
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-17 10:52:48
yuka lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-14 22:08:48
yuka lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-14 22:03:48

Luyện toán

1 -Trung bình 4.58 - Tổng điểm 183

yuka lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 20:07:28