Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lại Trí Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lại Trí Dũng

Lại Trí Dũng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 6.30 - Tổng điểm 63

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lại Trí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-27 20:51:53
Lại Trí Dũng làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-27 20:49:39