Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với JiYoonMin. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

JiYoonMin

JiYoonMin
Tick chéo để giúp nhau lên điểm nhé :3

Luyện toán

30 -Trung bình 9.04 - Tổng điểm 3074

JiYoonMin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một hiệu hai số
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 20:38:12
JiYoonMin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một tổng hai số
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 12:22:53
JiYoonMin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 20:57:49
JiYoonMin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 15:52:09
JiYoonMin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 13:42:20
JiYoonMin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 11:25:38
JiYoonMin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 11:20:11
JiYoonMin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 11:17:04
JiYoonMin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 09:51:26
JiYoonMin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 11:46:34

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

JiYoonMin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 17:43:05

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-02 19:21:52
JiYoonMin làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-07-01 18:21:38
JiYoonMin làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-01 08:10:59
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-06-30 20:01:48
JiYoonMin làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-06-30 15:00:40
JiYoonMin làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 14:56:58
JiYoonMin làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 14:45:22
JiYoonMin làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 14:31:12