Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kuroba Kaito. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kuroba Kaito

Kuroba Kaito
Đừng hỏi tôi là ai !Tôi sẽ ko từ bỏ điều tôi muốn !

Luyện toán

16 -Trung bình 9.87 - Tổng điểm 1678

Kuroba Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 13:19:44
Kuroba Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 22:35:49
Kuroba Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:01:06
Kuroba Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:14:54
Kuroba Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 15:22:42
Kuroba Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 13:30:49
Kuroba Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 12:59:45
Kuroba Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 21:42:35
Kuroba Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-02-05 07:54:45
Kuroba Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 06:17:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.50 - Tổng điểm 75

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Kuroba Kaito làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-02 16:09:29
Kuroba Kaito làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-02 16:00:34
Kuroba Kaito làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-02 15:44:03
Kuroba Kaito làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-01 07:54:18