Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Thị Ngọc Khánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Thị Ngọc Khánh

Đỗ Thị Ngọc Khánh
ohayo mina-san~~

Luyện toán

51 -Trung bình 9.91 - Tổng điểm 5154

Lần cuối làm bài: 2015-08-22 12:07:12
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2015-08-22 11:55:30
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất nhiều đường thẳng song song, vuông góc
Lần cuối làm bài: 2015-08-22 12:02:45
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2015-08-15 09:43:30
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-08-12 20:11:42
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2015-08-12 15:41:43
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 10:40:59
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 10:36:43
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 10:27:57
Lần cuối làm bài: 2015-08-03 18:21:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi