Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Thị Ngọc Khánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Thị Ngọc Khánh

Đỗ Thị Ngọc Khánh
ohayo mina-san~~

Luyện toán

51 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5100

Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 21:09:08
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 21:11:51
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 11:26:39
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 21:01:13
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 11:45:43
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2015-08-12 15:41:43
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 21:24:52
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 21:13:18
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 21:19:10
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2015-07-17 15:48:40
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 10:51:33
Lần cuối làm bài: 2015-08-22 12:07:12
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình tuyến tính
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 21:13:15
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-07-23 11:29:05
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 11:23:23
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 21:04:53
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 20:49:13
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 20:57:47
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 20:53:35
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-08-12 20:11:42
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-08-13 10:52:18
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2015-06-17 20:52:07
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 10:31:28
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 11:55:42
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 11:04:24
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 11:51:45
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 10:40:59
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 11:31:40
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-06-17 20:58:52
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 11:43:05
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 12:13:41
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2015-08-22 11:55:30
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 10:36:43
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 10:27:57
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-06-17 11:50:47
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2015-07-10 14:01:18
Lần cuối làm bài: 2015-08-03 18:21:44
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất nhiều đường thẳng song song, vuông góc
Lần cuối làm bài: 2015-08-22 12:02:45
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2015-07-25 18:15:24
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2015-08-15 09:43:30
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 12:08:50
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 10:38:42
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 12:05:23
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2015-07-24 20:54:39
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 10:48:02
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-06-15 05:18:39
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-17 20:20:45
Lần cuối làm bài: 2015-08-13 11:01:55
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 11:39:10
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 10:55:38
Đỗ Thị Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2015-07-10 13:50:49

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi