Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Nhật. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Nhật

Đinh Nhật
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Đinh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-16 19:33:56
Đinh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-16 19:15:18
Đinh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-07-05 10:59:58
Đinh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-07-04 07:30:54

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm