Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tuấn Trọng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tuấn Trọng

Nguyễn Tuấn Trọng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Nguyễn Tuấn Trọng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 15:46:43
Nguyễn Tuấn Trọng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 16:03:19
Nguyễn Tuấn Trọng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 16:12:56
Nguyễn Tuấn Trọng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 15:57:11
Nguyễn Tuấn Trọng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 15:31:28
Nguyễn Tuấn Trọng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 15:39:36
Nguyễn Tuấn Trọng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 15:22:58

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Tuấn Trọng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 09:23:20
Nguyễn Tuấn Trọng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-01 09:10:03
Nguyễn Tuấn Trọng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-12 19:36:00
Nguyễn Tuấn Trọng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-12 19:33:06