Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tuấn Trọng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tuấn Trọng

Nguyễn Tuấn Trọng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 6.60 - Tổng điểm 132

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Tuấn Trọng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 09:23:20
Nguyễn Tuấn Trọng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-01 09:10:03
Nguyễn Tuấn Trọng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-12 19:36:00
Nguyễn Tuấn Trọng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-12 19:33:06