Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Kim Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Kim Thành

Nguyễn Kim Thành
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 3.96 - Tổng điểm 277

Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:58:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.88 - Tổng điểm 235

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 7.83 - Tổng điểm 470

Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 14:23:26
Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 14:21:15
Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 14:15:44
Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 14:13:22

Điểm thi

Nguyễn Kim Thành làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-30 20:08:27
Nguyễn Kim Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-28 18:43:49