Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Kim Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Kim Thành

Nguyễn Kim Thành
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 15:07:26
Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 14:28:04
Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:58:18
Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 15:18:55

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:46:32
Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:40:23

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 14:13:22
Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 14:15:44
Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 14:21:15
Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 14:23:26
Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 20:05:06
Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 17:01:01
Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 19:45:57
Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are they?
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 08:38:50
Nguyễn Kim Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 15:43:28

Điểm thi

Nguyễn Kim Thành làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-30 20:08:27
Nguyễn Kim Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-28 18:43:49