Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Jeon phu nhân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Jeon phu nhân

Jeon phu nhân
nhô mọi người đến vs nhà mk. Tui tên là Hoàng Khánh Dung ( Dung Ami BTS 2k7).in4: Dung Hoang Khanh and Ngụy Vô Tiện kb nha mn. Tui nà AMI BTS, Bác quân nhất tiêu. LOVE BTS, LOVE BÁC CHIẾN , LOVE TUYÊN LỘ, LOVE MẠNH TỬ NGHĨA.

Luyện toán

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 21:57:43
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:53:19
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 22:26:20
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 22:33:39
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 22:39:40
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 21:55:58
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 21:59:41
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 21:48:13
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 22:28:28
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 22:37:45
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 21:21:23
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 21:28:27

Luyện văn - Tiếng Việt

52 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5200

Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:56:36
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:11:29
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 20:45:19
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 21:52:34
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 22:44:09
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 20:49:52
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mạch lạc trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 20:17:16
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 20:45:20
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 22:20:19
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:06:29
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quá trình tạo lập văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:29:48
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 21:04:06
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 20:36:53
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 21:10:29
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 22:10:30
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:44:13
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:46:43
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:50:38
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 22:46:17
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:06:29
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 21:44:07
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 22:00:09
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 22:14:20
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 21:53:22
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 20:49:43
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 20:55:28
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 22:32:18
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 22:11:59
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:53:06
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 22:57:32
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 23:27:40
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 22:24:32
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điệp ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 23:08:36
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một thứ quà của lúa non: Cốm
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 22:38:14
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuẩn mực sử dụng từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 22:16:09
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sài Gòn tôi yêu
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:55:50
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mùa xuân của tôi
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 21:17:23
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 22:52:19
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 21:36:22
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 22:43:29
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 22:52:29
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:00:25
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:03:13
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 22:34:36
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về con người và xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 22:49:32
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 22:57:40
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 21:46:12
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 22:52:34
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 23:10:25
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 23:18:02
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đức tính giản dị của Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 22:59:57
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách làm bài văn lập luận giải thích
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 23:06:18

Luyện Tiếng Anh

166 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 16600

Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:39:10
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 23:19:46
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:30:07
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:35:01
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 23:10:13
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 22:31:18
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 23:11:05
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:58:01
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 23:11:50
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 22:29:50
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 23:09:26
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:30:51
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 23:08:48
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:36:47
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 23:08:13
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 23:04:49
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 23:07:36
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 22:54:48
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 23:06:56
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:39:53
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:34:59
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:37:50
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 22:20:56
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:41:42
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:45:59
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:52:29
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:08:22
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:03:40
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:13:30
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 16:07:54
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:24:31
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 16:08:32
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:22:17
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 16:09:28
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:25:07
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 16:10:02
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:42:54
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:45:26
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 23:20:29
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:49:54
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:55:05
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:50:13
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:39:15
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:40:13
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:26:56
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:15:48
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:57:45
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 22:53:33
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 16:06:56
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 22:50:28
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:27:29
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:58:58
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:28:33
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 22:51:13
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:36:08
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 22:54:21
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 23:09:47
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 23:03:33
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:36:48
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:51:16
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:30:48
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:38:05
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:04:50
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:40:15
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:57:19
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:06:10
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:09:51
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:19:40
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 22:03:12
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 22:01:09
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 22:05:43
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 22:10:12
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 22:07:31
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 23:06:08
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 22:08:40
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 22:14:47
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2020-01-29 21:14:20
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 22:39:42
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 22:25:27
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 22:13:39
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 22:58:19
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 22:12:25
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 21:38:17
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 23:06:11
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 22:35:36
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 22:42:56
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 22:33:25
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 22:34:48
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 21:42:07
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 22:39:08
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 22:46:15
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 21:47:50
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 22:31:32
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 22:40:49
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 22:42:31
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 21:51:28
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 22:48:51
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 22:55:08
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 22:37:40
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 22:55:36
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /ɒ/ & / ɔ:/
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 22:33:28
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 21:54:45
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 22:10:15
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 22:08:11
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 22:23:20
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 22:43:40
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /tʃ/ & / dʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 22:19:09
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 21:59:05
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 22:29:05
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 22:31:35
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 22:33:56
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-29 21:40:24
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 22:09:25
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 22:20:04
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 22:22:47
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-29 21:35:30
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 23:04:27
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 22:07:23
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 23:11:28
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 22:59:53
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 22:48:24
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 22:22:54
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-29 21:50:21
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 22:43:32
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 22:20:58
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 22:18:34
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 22:48:13
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 22:23:51
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 23:29:53
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 23:03:16
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 22:50:25
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: word stress review
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 21:32:14
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 21:39:04
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 21:06:50
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 21:02:55
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 21:00:22
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 23:18:43
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 22:44:59
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung A CLOSER LOOK 2: Grammar: Comparative forms of adverbs
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 22:13:23
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:53:43
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 16:04:13
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:10:28
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:22:00
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:43:07
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:24:29
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 16:05:20
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:45:36
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:25:11
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:47:31
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:26:53
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 22:52:17
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:44:40
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:46:28
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:58:11
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:00:56
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:06:40
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:40:56
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GRAMMAR_Tenses: The present simple and the present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 22:17:09
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:08:56
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 22:47:25
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung COMMUNICATION
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 22:13:50
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 22:19:58
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 22:28:32
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:33:23
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 23:05:28
Jeon phu nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:34:40

Điểm thi

Jeon phu nhân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-05 22:20:52
Jeon phu nhân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-05 22:17:48
Jeon phu nhân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-05 22:14:21
Jeon phu nhân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-11-12 23:16:43