Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Joen Jungkook. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Joen Jungkook

Joen Jungkook
Để anh nói cho chúng mày nghe!!! Trên thế giới này ko ai bằng loài thỏ của ta!!!🤣🤣🤣🤣

Luyện toán

0 -Trung bình 1.70 - Tổng điểm 17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.70 - Tổng điểm 7

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Joen Jungkook làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-03 20:36:14