Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thị Minh Hậu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thị Minh Hậu

Trần Thị Minh Hậu
Welcome to my home

Luyện toán

1 -Trung bình 4.20 - Tổng điểm 126

Trần Thị Minh Hậu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 14:07:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Thị Minh Hậu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-24 21:29:41
Trần Thị Minh Hậu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-24 21:25:38
Trần Thị Minh Hậu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-24 21:19:04