Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Kim Lâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Kim Lâm

Đỗ Kim Lâm
Đàn ông là những vị thần. Đàn bà là lũ cù lần dở hơi. Đàn ông toàn bậc chịu chơi. Đàn bà keo kiệt cả đời ki bo. Đàn ông xe máy ô tô. Đàn bà xe đạp xe thồ mà phi. Đàn ông tính chẳng sợ chi. Đàn bà nhìn thấy cái gì cũng run. Đàn ông hàm én râu hùm. Đàn bà lông mũi um tùm thấy ghê. Đàn ông uống rượu rất phê. Đàn bà 1 hớp đã tê cả mồm. Đàn ông có một ko hai. Đàn bà cã đám lai rai vĩa hè. Đàn ông chẳng có lôi thôi. Đàn bà thì có miệng hôi réo ồ. Đàn ông tập tạ thì đô. Đàn bà ko tập vẫn đô như thường.

Điểm thi

Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:16:39
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:15:02
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:12:34
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:08:25
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:05:35
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:04:13
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:02:39
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:02:08
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:01:38
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:00:59
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:00:26
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:59:37
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:58:43
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:57:55
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:57:08
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:56:13
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:55:41
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:55:11
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:53:47
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:52:44
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:51:49
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:50:34
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:48:52
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:48:09
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:46:24
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:44:42
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:43:54
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:42:34

Luyện toán

25 -Trung bình 9.56 - Tổng điểm 2580

Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác, tổng các góc trong tứ giác (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 14:44:51
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân thức đại số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 14:45:11
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 14:45:48
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 14:46:46
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 14:47:42
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử bằng nhiều phương pháp - phần 2
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 14:48:19
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình chứa ẩn ở mẫu số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 14:48:50
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 12:28:50
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 12:30:15
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 12:32:29