Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Kim Lâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Kim Lâm

Đỗ Kim Lâm
Đàn ông là những vị thần. Đàn bà là lũ cù lần dở hơi. Đàn ông toàn bậc chịu chơi. Đàn bà keo kiệt cả đời ki bo. Đàn ông xe máy ô tô. Đàn bà xe đạp xe thồ mà phi. Đàn ông tính chẳng sợ chi. Đàn bà nhìn thấy cái gì cũng run. Đàn ông hàm én râu hùm. Đàn bà lông mũi um tùm thấy ghê. Đàn ông uống rượu rất phê. Đàn bà 1 hớp đã tê cả mồm. Đàn ông có một ko hai. Đàn bà cã đám lai rai vĩa hè. Đàn ông chẳng có lôi thôi. Đàn bà thì có miệng hôi réo ồ. Đàn ông tập tạ thì đô. Đàn bà ko tập vẫn đô như thường.

Luyện toán

25 -Trung bình 9.56 - Tổng điểm 2580

Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-07-01 11:07:41
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình lăng trụ đứng
Lần cuối làm bài: 2017-07-01 11:06:42
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục và đối xứng tâm (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-07-01 11:04:18
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ vuông góc trong hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-07-01 11:02:36
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2017-07-01 11:01:04
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp G.G
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 14:36:26
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định nghĩa hai tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 12:43:43
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các dấu hiệu nhận biết hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 12:41:17
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 12:40:49
Đỗ Kim Lâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất đường phân giác trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 12:40:00

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:16:39
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:15:02
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:12:34
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:08:25
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:05:35
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:04:13
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:02:39
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:02:08
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:01:38
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:00:59
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 15:00:26
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:59:37
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:58:43
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:57:55
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:57:08
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:56:13
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:55:41
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:55:11
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:53:47
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:52:44
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:51:49
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:50:34
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:48:52
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:48:09
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:46:24
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:44:42
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:43:54
Đỗ Kim Lâm làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 14:42:34