Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen thi kim dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen thi kim dung

nguyen thi kim dung
hãy vui vẻ khi mình được sống hãy tận hưởng cuộc sống này một cách vui vẻ nhé

Điểm thi

nguyen thi kim dung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-21 15:09:06
nguyen thi kim dung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-20 20:30:32
nguyen thi kim dung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-20 20:21:23
nguyen thi kim dung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-20 20:19:46
nguyen thi kim dung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-20 20:17:44
nguyen thi kim dung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-20 20:15:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-05 09:49:37
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-05 08:59:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-05 08:56:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-05 08:51:20

Luyện toán

0 -Trung bình 5.10 - Tổng điểm 102