Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tuấn Khôi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tuấn Khôi

Nguyễn Tuấn Khôi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Nguyễn Tuấn Khôi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 07:32:34
Nguyễn Tuấn Khôi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 09:31:44
Nguyễn Tuấn Khôi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:28:50
Nguyễn Tuấn Khôi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:12:44

Luyện toán

3 -Trung bình 8.34 - Tổng điểm 417

Nguyễn Tuấn Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 09:17:32
Nguyễn Tuấn Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 06:19:41
Nguyễn Tuấn Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 08:50:22