Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ĐINH NHẬT BẢO NHI. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ĐINH NHẬT BẢO NHI

ĐINH NHẬT BẢO NHI
Chào mừng, chào mừng xin mời tham quan nhà mình .Thanks for read.À nhớ kết bạn với mình nữa nhé

Luyện toán

65 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6500

ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-08-28 20:44:48
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2015-08-28 21:08:15
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2015-11-02 21:16:46
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-12-02 21:30:54
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-12-02 21:35:28
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính về thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-12-02 21:56:21
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-11-05 20:42:05
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-11-05 20:52:30
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa trung bình cộng và tổng
Lần cuối làm bài: 2015-10-05 21:03:30
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-10-29 21:09:24
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 19:41:15
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2015-11-24 21:17:18
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2015-11-24 21:22:01
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2015-11-24 22:01:31
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 09:40:55
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 20:57:21
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 09:54:41
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-22 09:55:26
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có hai chữ số - thực hiện từng bước
Lần cuối làm bài: 2015-11-07 09:54:22
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-03-10 21:14:20
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-03-10 21:29:53
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-03-14 21:30:42
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2016-03-10 21:22:36
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2016-03-14 21:47:13
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-03-14 21:41:19
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-03-21 20:39:31
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 21:34:41
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-27 10:12:50
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-27 08:42:02
Lần cuối làm bài: 2016-06-06 20:53:26
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 19:43:51
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2016-03-31 21:28:50
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 21:34:25
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-05 21:39:42
Lần cuối làm bài: 2016-03-21 20:47:21
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2015-11-02 21:19:18
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-03-18 21:28:04
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-03-24 14:56:00
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo lường sử dụng phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-05 21:28:38
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 21:43:44
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 21:46:23
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-11-24 21:12:05
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-11-24 21:26:15
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 09:28:11
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-06-02 21:31:15
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-11-05 21:32:53
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính giữa số tự nhiên và phân số
Lần cuối làm bài: 2016-03-31 21:36:49
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 09:44:02
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-05 21:33:43
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 21:51:31
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 21:48:14
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-07-01 21:33:55
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-11-30 21:59:05
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-03-15 21:50:38
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2016-04-10 09:52:40
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chia hết, chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 10:48:10
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 15:23:08
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-04-21 21:45:23
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 20:30:48
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 19:56:52
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 20:20:16
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 20:35:54
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục căn bậc hai ở mẫu, biểu thức liên hợp
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 21:04:48
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 20:03:24
ĐINH NHẬT BẢO NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghiệm của hệ phương trình
Lần cuối làm bài: 2016-05-25 09:51:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

ĐINH NHẬT BẢO NHI làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-08 21:06:50
ĐINH NHẬT BẢO NHI làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-07 21:49:40
ĐINH NHẬT BẢO NHI làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 21:03:05
ĐINH NHẬT BẢO NHI làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:44:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:39:54
ĐINH NHẬT BẢO NHI làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:00:14