Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn hải yến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn hải yến

nguyễn hải yến
bị olm trừ hết điểm, chán ghê !

Điểm thi

nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-11 22:51:20
nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-21 23:35:27
nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-21 11:14:13
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-20 22:21:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 22:16:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 22:13:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 22:10:58
nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 21:41:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 21:35:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 21:31:45
nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 21:25:51
nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 21:20:36
nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 21:15:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 21:08:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 21:03:42
nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:58:49
nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:54:09
nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:51:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:47:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:44:31
nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:40:10
nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:36:45
nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:33:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:30:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:26:01
nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:23:05
nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:21:00
nguyễn hải yến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:18:31

Luyện toán

11 -Trung bình 7.15 - Tổng điểm 1144

nguyễn hải yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-10-19 15:29:44
nguyễn hải yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 22:18:17
nguyễn hải yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 02:41:44
nguyễn hải yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 12:31:56
nguyễn hải yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 10:56:19
nguyễn hải yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 11:56:22
nguyễn hải yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 20:11:24
nguyễn hải yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 09:46:11
nguyễn hải yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 00:08:25
nguyễn hải yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 22:53:35