Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Duy Khiêm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Duy Khiêm

Trần Duy Khiêm
good

Luyện toán

1 -Trung bình 6.80 - Tổng điểm 340

Trần Duy Khiêm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 20:38:09

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-03-04 20:42:44
Trần Duy Khiêm làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-26 11:24:15
Trần Duy Khiêm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-26 11:19:01
Trần Duy Khiêm làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-24 16:03:34