Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Ngọc Khánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Ngọc Khánh

Phan Ngọc Khánh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Phan Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2018-04-21 19:11:49
Phan Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-05-08 21:13:37
Phan Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2018-04-09 19:00:14
Phan Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 13:57:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Phan Ngọc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-26 19:15:39