Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Galaxy Boy Pro Legend. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Galaxy Boy Pro Legend

Galaxy Boy Pro Legend
Tên nick Liên Quân : Concualớn

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Galaxy Boy Pro Legend đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 14:26:20
Galaxy Boy Pro Legend đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 14:24:47
Galaxy Boy Pro Legend đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 14:23:01

Điểm thi