Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥

ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥
😡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
  • Tên: ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥
  • Đang học tại: Trường THCS Mỹ Thành
  • Địa chỉ: Huyện Yên Thành - Nghệ An
  • Điểm hỏi đáp: 85SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

38 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3800

ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 14:00:00
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 12:59:06
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 20:46:36
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 12:22:51
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 20:35:11
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 20:23:42
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 20:25:57
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 12:42:49
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 12:34:03
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 20:47:04
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 20:28:54
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 13:08:13
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 13:12:49
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 12:36:41
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:54:27
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 12:32:44
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 12:31:18
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 14:07:56
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 12:18:12
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 12:20:46
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 12:58:59
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 12:23:45
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:15:32
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 12:53:48
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:10:26
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 12:51:46
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 12:37:22
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 12:42:38
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 12:35:46
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 12:30:54
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 12:50:17
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 20:44:41
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 12:47:54
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 12:46:39
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 12:33:25
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 12:50:53
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 12:52:29
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 12:54:22

Luyện văn - Tiếng Việt

26 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2600

ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 12:36:22
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 13:15:37
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 20:22:05
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 12:39:22
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:40:32
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 12:34:00
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 14:37:35
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô Tô
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 13:03:00
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 13:08:42
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 12:09:08
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 13:16:01
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 18:08:47
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 18:23:08
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 18:28:08
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 18:57:52
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:01:15
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:45:14
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:47:24
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 20:20:33
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 18:46:25
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 13:07:11
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con gái
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 13:16:15
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 13:18:53
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 13:23:04
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 13:33:19
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:44:11

Luyện Tiếng Anh

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 12:43:44
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 12:49:21
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 12:38:15
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:03:02
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:04:23
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 14:34:14
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 14:36:24
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 14:29:09
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 12:41:48
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 12:47:45
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 12:55:03
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 12:58:29
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 16:05:00
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 16:08:11

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-21 12:31:31
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-14 20:16:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-14 14:29:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-13 18:11:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-11 12:50:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-11 12:44:42
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-11 12:40:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-11 12:25:53
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-10 14:42:26