Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥

ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥
😡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
  • Tên: ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥
  • Đang học tại: Trường THCS Mỹ Thành
  • Địa chỉ: Huyện Yên Thành - Nghệ An
  • Điểm hỏi đáp: 85SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 9SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

38 -Trung bình 8.13 - Tổng điểm 4715

Lần cuối làm bài: 2019-05-13 20:46:36
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 12:33:25
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 12:50:17
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 12:34:03
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 12:35:46
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 12:36:41
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 13:12:49
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 13:08:13
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 12:31:18
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 12:58:59

Luyện văn - Tiếng Việt

26 -Trung bình 6.51 - Tổng điểm 3582

Lần cuối làm bài: 2019-03-13 18:23:08
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 12:36:22
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 13:23:04
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 13:18:53
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 12:09:08
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô Tô
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 13:03:00
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 14:37:35
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 12:34:00
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 13:33:19
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 19:45:14

Luyện Tiếng Anh

14 -Trung bình 7.23 - Tổng điểm 2168

ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 14:29:09
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 14:36:24
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 14:34:14
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 16:08:11
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 12:41:48
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 12:47:45
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 12:58:29
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 12:55:03
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 16:05:00
ミ★кнάин♥ℓу♥¢υтє♥ɢιяℓ➻❥ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 12:49:21

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-21 12:31:31
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-14 20:16:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-14 14:29:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-13 18:11:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-11 12:50:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-11 12:44:42
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-11 12:40:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-11 12:25:53
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-10 14:42:26