Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với minamoto shisuka. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

minamoto shisuka

minamoto shisuka
chào mừng các bạn ghé thăm thành tích học tập của mình.Bạn nào vào góc hoc tập của mình thì kết bạn với mình nha

Luyện toán

20 -Trung bình 9.55 - Tổng điểm 2100

minamoto shisuka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-12 17:42:07
minamoto shisuka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-05-11 21:00:20
minamoto shisuka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 20:08:53
minamoto shisuka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 10:15:27
minamoto shisuka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-04-30 09:52:59
minamoto shisuka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-04-29 11:07:09
minamoto shisuka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-04-28 07:53:05
minamoto shisuka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-04-27 18:16:32
minamoto shisuka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-04-22 19:33:27
minamoto shisuka đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2015-04-23 21:40:30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi