Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Khánh Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Khánh Linh

Khánh Linh
Đừng kết bạn với mình!!!!!

Luyện toán

93 -Trung bình 8.22 - Tổng điểm 11338

Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 12:31:14
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 12:17:05
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 12:01:21
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 11:55:11
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 11:23:17
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 11:14:13
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:19:49
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:01:54
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 16:35:26
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 00:09:18

Luyện văn - Tiếng Việt

20 -Trung bình 7.79 - Tổng điểm 4829

Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 20:28:22
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-04-07 21:42:13
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 13:17:03
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-03-23 20:51:43
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 20:17:20
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 20:56:15
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 19:16:17
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Sói
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 09:54:50
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2018-03-23 20:41:50
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Q
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 10:28:35

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:11:33
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 19:32:18
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 19:31:24
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 18:59:06
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 18:52:31
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 20:41:08
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 20:35:12
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 19:52:20
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:01:37
Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 19:56:33

Điểm thi

Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-25 23:08:48
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-25 23:04:22
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-25 22:57:56
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-25 22:45:00
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-25 22:34:26
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-25 22:20:23
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-23 21:28:59
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-15 20:06:21
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-15 19:59:04
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-15 19:19:21
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-15 18:44:25
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 18:15:46
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 17:47:50
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-13 20:37:02
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-03 23:28:04
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-03 23:20:50
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-03 19:31:48
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-31 20:39:43
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-29 19:59:40
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-28 19:11:01
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-27 22:48:58
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-20 21:39:54
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-20 21:37:00
Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-20 21:04:37