Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Minh Khải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Minh Khải

Trần Minh Khải
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-10 14:58:50
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-07-10 14:55:20
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2015-05-01 11:08:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-01 11:03:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-01 11:01:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-04-04 10:20:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-07 21:05:51

Luyện toán

2 -Trung bình 4.43 - Tổng điểm 1195

Trần Minh Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-04-29 14:49:21
Trần Minh Khải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-04-30 12:29:15