Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Trần Khánh Duy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Trần Khánh Duy

Lê Trần Khánh Duy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 15:52:19
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 16:27:01
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 15:47:11
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 10:23:02
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 09:39:14
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 16:15:38

Luyện văn - Tiếng Việt

29 -Trung bình 9.73 - Tổng điểm 2920

Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thành ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 05:34:13
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:23:51
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:15:16
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:51:08
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:27:50
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:00:19
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 19:25:41
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 19:08:44
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 19:21:29
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn không có từ là
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 06:02:58

Luyện Tiếng Anh

27 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2700

Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 15:59:04
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 05:17:30
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 05:15:42
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 05:13:31
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 05:08:55
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 05:29:38
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 15:29:09
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:38:44
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 08:34:20
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 08:32:39

Điểm thi

Lê Trần Khánh Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 21:21:49