Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Trần Khánh Duy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Trần Khánh Duy

Lê Trần Khánh Duy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 09:39:14
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 15:47:11
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 16:27:01
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 15:52:19
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 16:15:38
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 14:35:47
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 10:23:02

Luyện văn - Tiếng Việt

29 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2900

Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 15:03:39
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 15:49:51
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 20:58:03
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 21:10:16
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 21:24:58
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 05:41:45
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 06:16:42
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 06:48:45
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 21:15:05
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 06:59:22
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉ từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 07:09:07
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 06:13:58
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm động từ
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 15:27:19
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 16:06:52
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 21:04:38
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:49:31
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:11:05
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ẩn dụ
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 04:42:52
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn có từ là
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 15:45:51
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn không có từ là
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 06:02:58
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 19:21:29
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 19:08:44
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 19:25:41
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:00:19
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:27:50
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:51:08
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:15:16
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:23:51
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thành ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 05:34:13

Luyện Tiếng Anh

26 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2600

Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 15:33:21
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 15:39:21
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 15:22:42
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 15:29:23
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 15:13:26
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 16:22:48
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 16:12:06
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 16:01:14
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 15:50:29
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 15:46:36
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 15:43:52
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 15:35:13
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 15:37:40
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 15:44:56
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 15:58:47
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 16:10:12
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 08:18:35
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 08:32:39
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 08:34:20
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 15:29:09
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 05:29:38
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 05:08:55
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 05:13:31
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 05:15:42
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 05:17:30
Lê Trần Khánh Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 15:59:04

Điểm thi

Lê Trần Khánh Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 21:21:49