Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với kaitokid. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

kaitokid

kaitokid
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 7.77 - Tổng điểm 466

kaitokid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-27 20:12:57
kaitokid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 18:19:15
kaitokid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-11-24 20:00:30
kaitokid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 18:30:15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi