Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Jennie Kim. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Jennie Kim

Jennie Kim
a hi hì
  • Tên: Jennie Kim
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 573SP, 3GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 51SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi