Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Xuân Sáng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Xuân Sáng

Nguyễn Xuân Sáng
BÁN NICK NÀY 100K AI ĐỦ NHU CẦU VỀ TIỀN IB VỚI [CTV] BASTKOO ( UY TÍN 100% )

Luyện toán

11 -Trung bình 6.52 - Tổng điểm 1694

Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 20:20:52
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 20:46:13
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 20:48:02
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 13:36:13
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 21:00:10
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 21:12:05
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 12:24:53
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 21:03:49
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 19:29:49
Nguyễn Xuân Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 19:21:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi