Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trần ngọc minh anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trần ngọc minh anh

trần ngọc minh anh
hi everyone ! my name is Minh Anh . I\'m a blink fan Blackpink

Luyện toán

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 13:09:00
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 10:50:42
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 16:20:32
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 15:47:32
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:06:57
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 16:04:28
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 10:42:59
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 05:49:27
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 16:18:10
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 10:29:55
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 10:47:54
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 14:46:07
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 08:41:24
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 05:49:02

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 17:24:41
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:01:56

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 08:50:02
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 08:48:54
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 17:26:59
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 17:33:33

Điểm thi

trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-27 15:50:49
trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-04 10:45:48
trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-16 14:33:56
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-06 09:16:36
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-01 15:04:58
trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 15:02:52
trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 15:01:17
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-01 14:59:23
trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 14:54:48
trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-31 10:42:33
trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-26 08:57:26
trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-10 13:23:08