Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trần ngọc minh anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trần ngọc minh anh

trần ngọc minh anh
hi everyone ! my name is Minh Anh . I\'m a blink fan Blackpink

Luyện toán

8 -Trung bình 9.94 - Tổng điểm 895

trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 05:49:02
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 05:49:27
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 16:20:32
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 13:09:00
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 14:46:07
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 10:29:55
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:06:57
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 08:41:24

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 6.67 - Tổng điểm 200

trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 17:24:41
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:01:56

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 8.16 - Tổng điểm 653

trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 17:26:59
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 17:33:33
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 08:50:02
trần ngọc minh anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 08:48:54

Điểm thi

trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-16 14:33:56
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-06 09:16:36
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-01 15:04:58
trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 15:02:52
trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 15:01:17
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-01 14:59:23
trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 14:54:48
trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-31 10:42:33
trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-26 08:57:26
trần ngọc minh anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-10 13:23:08