Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cô nàng cự giải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cô nàng cự giải

Cô nàng cự giải
*(。・ω・。) *

Luyện toán

39 -Trung bình 8.40 - Tổng điểm 4030

Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 15:17:48
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 14:20:49
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 14:29:10
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2018-05-12 15:03:49
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 16:00:08
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 17:19:09
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 15:01:16
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 14:54:44
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 13:28:19
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 13:19:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Cô nàng cự giải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-20 15:05:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-20 14:58:18
Cô nàng cự giải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-20 14:53:52
Cô nàng cự giải làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-20 14:51:47
Cô nàng cự giải làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-09 13:13:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-11 15:12:25
Cô nàng cự giải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-09 16:50:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-09 16:49:17
Cô nàng cự giải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-09 16:45:30
Cô nàng cự giải làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-09 16:44:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-09 16:40:57