Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cô nàng cự giải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cô nàng cự giải

Cô nàng cự giải
¯\\_(ツ)_/¯

Luyện toán

39 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3900

Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 11:52:58
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-01-29 17:03:56
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 15:11:57
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 15:17:23
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 15:20:13
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 15:01:03
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 14:54:41
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 14:54:44
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 15:01:16
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 15:01:11
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 14:14:26
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 14:09:26
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 14:14:03
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-02-14 15:50:00
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2018-02-14 15:50:11
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 14:09:11
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 15:59:59
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-05-12 15:03:24
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2018-05-12 15:03:49
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 15:10:05
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-02-23 15:05:17
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2018-02-19 19:37:26
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 17:19:09
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 13:28:19
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 13:19:16
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2018-02-14 15:41:14
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2018-02-01 11:53:06
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-02-02 12:00:51
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-02-06 13:31:09
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-02-06 13:45:51
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh bằng qui đồng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 17:37:02
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 16:00:08
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 14:20:49
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 14:29:10
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 15:56:14
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 14:02:58
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-02-20 15:07:43
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2018-02-14 15:40:55
Cô nàng cự giải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 15:17:48

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Cô nàng cự giải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-20 15:05:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-20 14:58:18
Cô nàng cự giải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-20 14:53:52
Cô nàng cự giải làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-20 14:51:47
Cô nàng cự giải làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-09 13:13:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-11 15:12:25
Cô nàng cự giải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-09 16:50:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-09 16:49:17
Cô nàng cự giải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-09 16:45:30
Cô nàng cự giải làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-09 16:44:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-09 16:40:57