Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với huynh thien long. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

huynh thien long

huynh thien long
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: huynh thien long
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

51 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5100

huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 15:59:19
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 16:06:49
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:05:38
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 15:51:08
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 16:23:00
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 09:36:50
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 16:06:30
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 16:17:24
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 15:56:59
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 16:38:19
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 16:09:56
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:24:01
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:32:59
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:29:06
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 09:15:49
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:58:11
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:14:40
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:47:19
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 16:23:07
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:41:22
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:38:46
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:50:50
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:12:57
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:58:00
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 17:01:27
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 11:18:31
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 09:51:13
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 15:09:50
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 15:20:28
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 16:00:53
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 15:47:57
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 16:25:44
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 15:24:19
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 15:38:55
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 10:59:11
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 10:22:42
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 16:48:59
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 10:29:33
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 10:51:10
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 12:34:48
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 11:45:44
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 15:27:53
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 14:55:37
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 09:53:03
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 15:55:03
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 16:03:54
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 16:53:06
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 14:32:54
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 11:10:44
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập (số La mã)
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 16:13:47
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem giờ đồng hồ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 15:34:35

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 16:04:35
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 15:59:03
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 16:15:47
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-09-07 10:12:46

Luyện Tiếng Anh

30 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3000

huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 09:55:34
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 10:43:35
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 10:58:11
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 20:27:59
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 16:14:26
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 16:22:05
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 20:19:03
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 10:22:29
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 10:12:28
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 10:36:36
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 10:39:13
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 11:11:30
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 09:46:24
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 09:51:54
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 09:57:32
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 09:59:02
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 10:20:13
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 08:31:01
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 08:40:26
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 08:50:11
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 09:14:22
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 09:24:31
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-08-31 09:06:20
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-08-31 09:23:12
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-08-31 09:50:54
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2020-09-02 09:27:04
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2020-09-02 09:47:24
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-09-02 10:14:36
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-09-02 10:37:06
huynh thien long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-09-02 10:59:36

Điểm thi

huynh thien long làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-09-14 16:02:08
huynh thien long làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-08-25 15:26:50
huynh thien long làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-08-24 09:15:56
huynh thien long làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-24 08:38:26
huynh thien long làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-06-14 16:35:22
huynh thien long làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-14 16:23:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-24 20:21:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-24 16:44:38
huynh thien long làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-24 16:13:31
huynh thien long làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2020-02-27 13:52:55
huynh thien long làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-02 10:58:45
huynh thien long làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-21 15:32:12
huynh thien long làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-21 15:03:50
huynh thien long làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 11:14:09
huynh thien long làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-05 10:09:31
huynh thien long làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 11:04:11
huynh thien long làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-21 15:46:10