Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với huynh anh phuong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

huynh anh phuong

huynh anh phuong
có ai học cùng khối với tớ ko ? Cho tớ kết bạn với!

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số và các số hạng
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 13:16:43
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:14:28
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 09:29:12
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:45:52
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 10:00:25
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 08:47:04
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 09:02:54
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 17:37:53
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 17:11:28
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 10:34:31

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 9.53 - Tổng điểm 667

huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 18:15:57
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 08:57:20
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 12:25:46
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 17:30:39
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 18:53:08

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 11:11:50
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 13:23:05
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 10:26:15
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 10:22:08

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-01 20:19:20
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-01 20:11:46
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-27 20:24:15
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2019-12-20 19:28:44
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-20 19:20:39
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 12:45:52
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-25 19:33:12
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-08 18:26:44
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-15 12:42:35
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-20 12:18:42