Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với huynh anh phuong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

huynh anh phuong

huynh anh phuong
có ai học cùng khối với tớ ko ? Cho tớ kết bạn với!

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số và các số hạng
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 13:16:43
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 10:34:31
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 17:11:28
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 17:37:53
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 09:02:54
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 08:47:04
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 10:00:25
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:45:52
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 09:29:12
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:14:28

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 18:53:08
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 17:30:39
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 12:25:46
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 08:57:20
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 18:15:57

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 10:22:08
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 10:26:15
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 13:23:05
huynh anh phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 11:11:50

Điểm thi

huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-27 15:03:39
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-27 14:54:30
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-08 17:13:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-01 20:19:20
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-01 20:11:46
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-27 20:24:15
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2019-12-20 19:28:44
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-20 19:20:39
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 12:45:52
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-25 19:33:12
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-08 18:26:44
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-15 12:42:35
huynh anh phuong làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-20 12:18:42