Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyenviethuy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyenviethuy

nguyenviethuy
lạy chuối trên cây lạc đây vào ass

Luyện toán

1 -Trung bình 4.11 - Tổng điểm 329

nguyenviethuy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 21:01:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyenviethuy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-11 21:25:46
nguyenviethuy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-05 21:05:10
nguyenviethuy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-05 20:54:49
nguyenviethuy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-08 21:53:27