Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen huy hoang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen huy hoang

nguyen huy hoang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! vào nhà minh phải kết bạn nhé

Luyện toán

4 -Trung bình 7.77 - Tổng điểm 777

nguyen huy hoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-05 21:00:50
nguyen huy hoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-10 09:45:47
nguyen huy hoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-02-02 20:58:11
nguyen huy hoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-02 20:59:41

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 240

nguyen huy hoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 12:45:59

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyen huy hoang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-10 09:49:07
nguyen huy hoang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-30 08:18:15
nguyen huy hoang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-30 08:05:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-30 08:00:54
nguyen huy hoang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-30 07:57:32
nguyen huy hoang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-30 07:55:16
nguyen huy hoang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-30 07:51:40
nguyen huy hoang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-02 07:46:57
nguyen huy hoang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-14 08:14:37
nguyen huy hoang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-02 21:28:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-02 21:21:26