Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với kudo shinichi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

kudo shinichi

kudo shinichi
ai là fan kudo kết bạn đi

Điểm thi

kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 12:21:49

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm