Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Khánh Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Khánh Huyền

Nguyễn Khánh Huyền
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 3.60 - Tổng điểm 216

Nguyễn Khánh Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 20:35:04

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Khánh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-20 16:46:00
Nguyễn Khánh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-14 20:47:15
Nguyễn Khánh Huyền làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-14 20:44:18